Cultuurfonds Vaals presenteert Zarenswies-kalender 2024 aan scholen in heuvellandgemeenten

4 maanden geleden gepubliceerd

Het Cultuurfonds Vaals heeft de Zarenswies-kalender 2024 vol enthousiasme overhandigd aan alle scholen in de heuvellandgemeenten. De kalender is ontwikkeld door Veldekekring “Um Mamelis”, onder leiding van Jo Kern.

Stimulatie van cultuurontwikkeling en educatie

De Zarenswies-kalender sluit aan bij de doelstellingen van de Stichting Cultuurfonds, onder leiding van Hans Prevoo. De stichting richt zich op het stimuleren van initiatieven op het gebied van cultuurontwikkeling, educatie en identiteitsversterking.

Overhandiging aan scholen

De overhandiging van de kalender vond plaats op 1 maart 2024. Rachel Peters, directeur van De Kleine Wereld in Vaals en Op De Top in Vijlen, en Marieke Gulpers, directeur van OBS de Robbedoes in Vaals, ontvingen de kalender. Elke groepslokaal van de betrokken scholen heeft een exemplaar ontvangen.

Speels en natuurlijk dialectgebruik

De Zarenswies-kalender biedt een speelse en natuurlijke manier om het gebruik van dialecten te stimuleren binnen de kinderopvang, peuterspeelzalen en regulier basisonderwijs. Door middel van (voor)lezen, luisteren, spreken en zelfs zingen kunnen leerkrachten en kinderen kennismaken met dialect of hun bestaande kennis ervan versterken. De kalender bevat hiervoor waardevol ondersteunend materiaal.